Skip Navigation Links.
  Sistem48
  Sistem48 predstavlja jedinstveni informacioni sistem u Evropi kojim se u roku od samo 48 sati rešavaju komunalni problemi građana.
Građani putem web-a, mail-a, sms-a ili poziva prijavljuju problem koji operater kroz softver zavodi i prosleđuje nadležnoj službi. Kroz najviše 48 sati upućuje se odgovor.

Tip aplikacije: Web aplikacija

Korišćene tehnologije: .NET, MSSQL, MYSQL