Download

  • Download  CheckIĆ - android aplikacija za prijavljivanje komunalnih problema na teritoriji Republike Srbije
  • Download  Opis i uputstvo aplikacije CheckIĆ - .doc format
  • Download  Opis i uputstvo aplikacije CheckIĆ - .pdf format
  • Download  Opis i uputstvo aplikacije CheckIĆ - .html format
  • Download  Prezentacija aplikacije CheckIĆ - održana povodom konkursa Digitalne Agende

Download Prezentacija Sistema48
Download Film Sistem 48 (914 mb)
Download Prezentacija Geografsko-informacionog sistema
Download Prezentacija Elektronskih sednica